SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET

HUMANISTISKA PROGRAMMET

ESTETISKA PROGRAMMET

EKONOMIPROGRAMMET

matematik för dig som studerar på

1

innan lektionen

Förbered dig innan lektionen genom att se föreläsningen på kursplatsen.

2

under lektionen

Jobba aktivt med uppgifter medan du har klasskompisar och lärare till hands.

3

efter lektionen

Du hann göra det mesta under lektionen och behöver sällan jobba hemma efteråt.

så här funkar kursplatserna

kursinformation

På varje kursplats finns Skolverkets information om kursens centrala innehåll och kunskapskrav.

föreläsning

I varje lektionsblock finns en föreläsning på film. Efter att ha sett filmen svarar du på frågan i Filmenkollen och får direkt veta om du svarat rätt.

dynamiskt material

I vissa lektionsblock finns material där du själv kan undersöka hur saker hänger ihop. Materialet är skapat med matteverktyget GeoGebra.

koll på kursen

När du är klar med ett lektionsblock markerar du det så att din kontrollpanel vet var i kursen du befinner dig.  Om du är en av mina elever har du även tillgång till kursplaneringen.

kunskapskollen

Du testar dig själv med en quiz efter varje delavsnitt. Dina resultat sparas så att du har koll på hur det gått för dig i de olika avsnitten.

diskussion

Diskutera med andra elever i forum eller grupper. Eller direkt i lektionsblocket. Om du är en av mina elever kan du även ställa frågor till mig.

kurser

om mig

Jag som lägger ut material här och som använder kursplatserna i min undervisning heter Helena Nilsson. Jag är matematiklärare på Hjalmar Lundbohmsskolan i Kiruna där jag tillhör Ekonomiprogrammet.
Hjalmar Lundbohmsskolan är en av fyra gymnasieskolor i Lapplands Gymnasium.

HjL  Lapplandsgymnasium

2017 © Helena Nilsson. All rights reserved.

Logga in

  • namn (obligatoriskt)
  • registrera

registrera

FACEBOOKGOOGLE Create an Account
Create an Account Back to login/register
X